Algemene voorwaarden

Aangepaste boekingsprocedure in verband met Corona:

Om in deze onzekere Corona tijd de risico's voor jou als reiziger te minimaliseren, reserveer je door het betalen van slechts 100 euro per persoon. Na je reservering houden we goed contact over de mogelijkheden en onmogelijkheden in verband met (veranderende) COVID19 maatregelen van de overheden. Pas als we zeker weten dat de reis door kan gaan, betaal je het resterende bedrag. Lees hier meer over onze COVID19 maatregelen.

Het reisprogramma:

Op de website staat een globale beschrijving van iedere groepsreis.  Het daadwerkelijke programma is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden en passen we zoveel mogelijk aan aan de wensen en mogelijkheden van de groep.  

Dieetwensen

Afhankelijk van de dieetwensen verrekenen we een kleine vergoeding. Om de dieetwensen door te geven verzoeken we persoonlijk contact op te nemen via telefoon of mail.

Betaling en betalingstermijn

Als de boeking definitief is geworden, ontvang je van ons een bevestiging. Wij sturen vervolgens een mail met per deelnemer een  formulier voor alle gegevens die we nodig hebben om de reis voor je in orde te maken en de tickets te boeken. Tevens ontvang je van ons een overzicht van de betalingstermijnen met de over te maken bedragen.

Aansprakelijkheid

De deelnemer aan een groepsreis is aansprakelijk voor schade die door eigen handelen of door handelen van zijn mede reisgenoot(en) aan de eigendommen van Byzondere Reizen of aan derden wordt toegebracht. 

Byzondere Reizen is niet aansprakelijk voor schade, welke wordt geleden door deelnemers of mede groepsgenoten gedurende de duur van, en in verband met deze overeenkomst, behoudens voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Evenmin is Byzondere Reizen aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hier bedoelde schade.

Verzekering

De reissom is exclusief de kosten voor een reis- en annuleringsverzekering. De deelnemer(s) wordt dringend geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Ontbinding

Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, indien wederpartij zich niet aan zijn/ haar verplichtingen van deze overeenkomst houdt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

 


Algemene voorwaarden Byzondere Reizen,  2020.